Si ou pa ta renmen fè sa, ou ta dwe fè sa ki mal pou ou.