Forè an melanje tès la lontan, paske mwen renmen epi ekri li